How to order

วิธีการสั่งซื้อสินค้า 

1.      สั่งซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์ /  สั่งซื้อผ่าน ไลน์ / สั่งซื้อผ่านแฟนเพจ

2.      ชำระค่าสินค้า ผ่านช่องทางชำระเงิน โอนเงิน  พร้อมเพย์  

3.      แจ้งการชำระเงิน  หลังชำระเงินแล้ว แจ้งโอนเงินผ่านระบบแจ้งชำระเงิน หรือผ่านทางไลน์ หรือinboxแฟนเพจ

4.      บริษัทฯจะจัดส่งสินค้าออกจากบริษัทฯภายในวันทำการวันถัดไป หลังจากได้รับแจ้งการชำระเงินก่อน 20:00


 
ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน

ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

1.      ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้

2.      ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลัง เว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือ สินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดที่ท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย

3.      ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น

4.      ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไกการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น

5.      ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำระอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น


นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

เพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับลูกค้า สินค้าซื้อแล้วไม่ร้บเปลี่ยนคืน สินค้าเช่าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน3 วันPowered by MakeWebEasy.com